GABION | Parkmöbler

Vi har arbetat med en ny typ av möblering för stadsrummet, där nya krav på säkerhet, funktion och estetik varit vårt fokus. Resultatet är lättplacerade karaktärsfulla objekt för temporära och permanenta möbleringar i stadsmiljön.