VINKELN | Parkmöbler & utegym

I designarbetet för serien Vinkeln strävade vi efter att hitta en lätthet i utseendet som fortfarande lästes som en stabil och hållfast konstruktion. Att skapa rumslighet och låta ljuset flöda genom produkterna var en hörnsten i arbetet.