Lek, rörelse och vila - Design för vårt offentliga rum

Med ett lekfullt och inspirerande formspråk skapar vi hållbara miljöer för rörelse och avkoppling som tar plats i det offentliga rummet.