Med design, funktion och miljö i fokus strävar vi efter att försköna det offentliga rummet.

Med design, funktion och miljö i fokus strävar vi efter att försköna det offentliga rummet.

Elektraparkens Utegym

Elektraparkens Utegym

Nöten 5 i Solna

Nöten 5 i Solna

Älvsjöskogen

Älvsjöskogen

Vilunda Parkens Utegym

Vilunda Parkens Utegym

Akademiska Stråket

Akademiska Stråket

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Gubbängsfältets Utegym

Gubbängsfältets Utegym

Blåsutparkens Utegym

Blåsutparkens Utegym