Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2021-09-30

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår hemsida. Integritetspolicyn innehåller information som du har rätt till när uppgifter samlas in från vår webbplats och allmän information om hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

GLÄNTA Outdoor Creations Ab , Org.nr: 559064-7300, Kvarnholmsvägen 77, 131 31 Nacka , är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för behandling av dessa.

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är frivilligt för dem som besöker hemsidan att uppge personuppgifter i samband med tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke från den enskilda, om inget annat specificeras.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, beställer en fysisk katalog eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss innehåller kontaktinformation.
Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

• Vid korrespondens om frågor och övrig information
• Vid utskick av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig från nyhetsbrevet
• Vid analyser av webbtrafik för att få en bild hur våra besöka använder hemsidan samt för vår marknadsföring
• Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
• Vid eventuella utskick av enkäter för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till policy@glantadesign.com

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.
Cookies? En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

 

Hur använder vi cookies?

Vi använder Google Analytics och Google Ads som sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökaren är. Våra social media-kopplingar för till exempel Facebook sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.