SKUGGA

Skugga hjälper till att skapa en rumslighet i den offentliga miljön utan att avskärma helt samtidigt som det med ljusets hjälp skapar ett vackert skuggspel som förändrar sig över dagen.