GLÄNTAN | Utegym

Serien Gläntan kan, som namnet antyder, symbolisera mycket av hela företagets ursprung. Med ambitionen att kombinera träning och design samt göra det lättåtkomligt för alla målgrupper.