Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vinkeln Pergola

Design Jan Loftén

Vinkeln Pergola

Pergolan kan beskrivas som en Schweizisk Armékniv för träning. Ramen kommer förberedd att anpassas enligt den enskilde kundens specifika önskemål. Beroende på konfiguration så kan Pergolan vara allt från en hardcore träningsbur för Crossfitfantaster till att vara just, en pergola.

Här kan man välja mellan att fylla taket med t ex armgångs- och chinsräcken, romerska ringar och klättergrepp till att välja solskydd eller vajrar för klätterväxter. 

Höjd 240cm

Bredd 400cm

Längd 240cm

Material: lackat stål i ramverk och rostfritt stål på arbetsytor