Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trädet

Design Jan Loftén

Trädet

Trädets grenverk består av räcken i tre olika höjder med två olika grepptjocklekar för att passa alla individer. Här är olika dragövningar som t ex chins, pullups och benlyft givna, men formen och avstånden inbjuder också till att använda den för armgång runt “grenverket”.

Höjd: 220cm

Bredd: 170cm

Djup: 170cm

Material: Rostfritt stål