Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Skyltar

Informationstavla

Informationstavlan utformas efter varje enskild kunds önskemål och den unika platsen. Här finns plats både för välkomnade och övrig information samt förslag på olika träningsprogram. Vi på GLÄNTA hjälper givetvis till att skapa den perfekta tavlan för varje plats.

Redskapsskylt

Instruktionsskyltarna föreslår två olika övningar, en lite lättare och en mer utmanande, per redskap. Illustrationerna är utformade för att vara inspirerande och lättförståeliga för alla olika typer av användare, även de träningsovana.