Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Skala Soffa & Bänk

Design Karlsson & Björk

Design Karlsson & Björk

Skala Soffa & Bänk

Med sittytor i trä för två till tre personer kan både soffan och bänken beställas med och utan armstöd. På bänken kan även valfri placering av armstöd ordnas. Dessa kan även levereras i barnstorlek(Kontakta oss för exakta mått)

Höjd 65/79cm

Sitthöjd 45cm

Djup 50

Bredd 144/156cm