Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Grupp sv.jpg

Om GLÄNTA

Om oss

GLÄNTA föddes som ett tankefrö redan 2013 när vårt systerföretag Nord Skateparks lade märke till att fler och fler började efterfråga utegym i samband med anläggningar av nya skateparker. När de började titta runt på marknaden hittade de inget som riktigt uppfyllde deras krav på både funktion och estetik så det naturliga blev att kontakta en välrenommerad designer, Jan Loftén och en träningsexpert med ett brinnande intresse för folkhälsan, Magdalena Kowalczyk, för att göra något åt saken.

Många skisser och koncept togs fram för att till slut landa i Gläntaserien som har ett organisk formspråk som passar såväl vid löpspåret som i det urbana stadsrummet. Det sistnämnda var en väldigt viktig punkt i det initiala designarbetet då en av grundtankarna var att göra vardagsträningen tillgänglig för så många som möjligt och då krävdes att redskapen passade in och förskönade det offentliga rummet för att kunna placeras närmare människors naturliga rörelsestråk.

Då hållbarhet och miljö ligger oss varmt om hjärtat strävar vi efter att alltid vara ledande på marknaden i termer av kvalitet och materialval. Vi tillverkar alla våra produkter på nära håll här i Sverige, både för att säkerställa kvalitet och minska transportavstånd.

Efter det positiva mottagandet av vår första Gläntaserie föll det sig naturligt att först utöka den med cykelställ och bänkar för att sedan gå vidare med helt nya koncept och produktkategorier. Vi ser fram emot ett fantastiskt spännande 2019 där vi kommer ha mängder av nya produktlanseringar och hoppas att du vill vara med oss på den resan!