Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter

 

 

Vilundaparken

Henrik Ribbing

IMG_0333.JPG

 

Mycket har hänt under sommaren och bl.a. så har vi ett nytt gym samt två Pergolas på plats i fina Vilundaparken, en aktivitetspark byggd av Nord Skateparks. Här byggde vi två specialare på Pergolan så att de passar in i en hinderbana men även går utmärkt att använda för träning var för sig.