Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter

 

 

Sollentuna

Henrik Ribbing

En lite smalare version av Pergolan är nu på plats i Sollentuna. Denna är utrustad med en upp- och nedgående armgångslösning för extra utmaning.

IMG_0846.JPG

Sportsbyn i Hyllie

Henrik Ribbing

Då är vi på plats med det första av många gym i Malmö också! Närmare bestämt i Hyllie vid de nybyggda fastigheterna i Sportsbyn.

IMG_1386 - kopia.jpeg

Blåsutparken

Henrik Ribbing

Då är även Blåsutparken uppe och redo för träning! Den platsspecifika skylten ger även tips på några riktigt bra program så nu finns inga ursäkter att inte testa!

IMG_0383.jpg