Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nyheter

 

 

Glänta + Generation PEP

Henrik Ribbing

pep_pa_ungas_halsa-GREEN.png

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

Vi bidrar genom att sprida budskapet och driva på för fler, mer tillgängliga och för användarna kostnadsfria träningsplatser och aktivitetsytor. Fysisk aktivitet ska vara för alla oavsett ålder, kön eller bakgrund!

 Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Sollentuna

Henrik Ribbing

En lite smalare version av Pergolan är nu på plats i Sollentuna. Denna är utrustad med en upp- och nedgående armgångslösning för extra utmaning.

IMG_0846.JPG