Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gråsuggan låg

Design Jan Loftén

Gråsuggan låg

Med huvudfokus på konditionsträning och benstyrka genom olika former av steg, utfall och upphoppär Gråsuggorna ett perfekt instegsredskap förden ovane motionären och samtidigt en given komponent i den träningsvanes uppvärmning.

Den låga Gråsuggan (20cm) är särskilt framtagen för att kunna undvika felaktig belastning på knän och leder. 

Höjd 20cm

Bredd 56cm

Material: Rostfritt stål och EK