Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gläntan

Gläntan

Vår första serie utegym som visade att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan träning och design

Trädet består av ett grenverk med olika höjd och grepptjocklek för att du ska kunna göra dragövningar som chins och pullups. I och med trädets olika grepp och vinklar kan du också testa lite klätterlek i trädet.

Genom att hålla i ekoxens bygel kan du göra alla sorters rygg- eller dragövningar eller vanliga klassiska marklyft. Ekoxen är designad för att du ska kunna anpassa vikten för just dig genom att låta en vän (eller barn) sätta sig någonstans på träkroppen för att göra den tyngre eller avlasta genom att sätta sig på ”svansen”.

I den högre ekoxen kan du träna pressövningar uppåt. Antingen trycker du den upp över huvudet i sk militärpress eller så lägger du bygeln på axlarna och tränar vadmusklerna genom tåhävningar. Du kan reglera vikten efter egna förutsättningar med hjälp av en vän.

På gäddan kan du göra olika typer av avlastade övningar, såsom vanliga- eller tricepsarmhävningar.

Ovanpå träkroppen kan du också göra olika typer av magövningar alternativt upphopp. Bänkarna erbjuder också en given plats för vila eller stretch.

På gäddan kan du göra olika typer av avlastade övningar, såsom vanliga- eller tricepsarmhävningar.

Ovanpå träkroppen kan du också göra olika typer av magövningar alternativt upphopp. Bänkarna erbjuder också en given plats för vila eller stretch.

På gråsuggorna kan du träna kondition eller benstyrka genom upphopp eller steg i olika höjd. 

På gråsuggorna kan du träna kondition eller benstyrka genom upphopp eller steg i olika höjd. 

Busken kan användas både för maximal eller för avlastad träning. Antingen för dig som vill ha lite tyngre träning av baksida arm med full kroppsvikt – och ju bredare du placerar armarna desto tyngre blir det - eller för dig som vill göra avlastade dragarmhävningar uppåt med benen i marken.

Vi tycker att kommunikationen runt våra gym är oerhört viktig och gör därför specialiserade skyltar som är anpassade för varje ny plats de står på. 

Här föreslår vi ofta ett lättare och ett lite tuffare program alternativt ett konditions- eller styrkepass för våra användare beroende på vilka redskap som finns på platsen. Vi använder också gärna den omkringliggande miljön för att föreslå olika träningsmoment.

Skyltar tas alltid fram i nära samråd med kunden för att få dem så relevanta och informativa som möjligt.