Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gäddan lång

Design Jan Loftén

Gäddan lång

På den långa Gäddan är förutsättningarna för olika former av armhävningar och tricepshävningar oändliga. Den möjliggör också olika former av benstyrke- och konditionsträning samtidigt som den plana ytan ovanpå naturligt bjuder in till vila och stretch. 

 

Höjd 65cm

Bredd 240cm

Material: Rostfritt stål och Ek