Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gäddan kort

Design Jan Loftén

Gäddan kort

Med en låg bygel placerad i ena änden underlättar den korta gäddan olika magövningar och har på samma sätt som den långa gäddan en yta för vila och stretch samtidigt som möjlighet finns för både ben- och konditionsträning.

Höjd 47cm

Bredd 200cm

Material: Rostfritt stål och Ek