Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ekoxen låg

Design Jan Loftén

Ekoxen låg

Ekoxens design är framtagen för att erbjuda största möjliga antal rygg- och dragövningar, såsom marklyft etc.

Den inbjuder också till social träning då man kan göra den både tyngre och lättare genom att en träningspartner tynger ned eller avlastar på ”svansen”. 

Höjd 147cm

Bredd 254cm

Material: Rostfritt stål och Ek