Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Daggmasken mellan

Design Jan Loftén

Daggmasken mellan

Ett idealiskt cykelställ för att avskilja eller anvisa riktning för parkerade cyklar. Fungerar utmärkt att placera mot t ex en vägg, en häck, eller ut mot en gångväg. Plats för två cyklar med både ram- och hjullåsmöjligheter.

Höjd 57cm

Bredd 80 cm

Djup 23cm

Material: Rostfritt alternativt lackat stål