Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cykellek balans raksträcka

Design Lala Tøyen & Jan Loftén

Design Lala Tøyen & Jan Loftén

Cykellek Balans raksträcka

Väl uppe från uppfarten gäller det att hålla sig kvar på balansgången. Denna del går att koppla ihop flera stycken på rad beroende på hur svår man vill att övningen ska vara

 

Höjd 15cm

Bredd 22cm

Längd 160cm