Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cykellek

Cykellek

cykelleksamlad_webb.png

Med vår grundmurade ambition att få folk i rörelse blev vi otroligt glada när den norska landskapsarkitektfirman Lala Toyen kontaktade ossangående ett projekt att ta fram cykelbanor som skulle stimulera barn och unga till både lek och träning på cykel. 

Efter ett gemensamt designsamarbete med utgångspunkt i form och funktion och workshops med de tilltänkta användarna så landade vi slutligen i denna serie moduler som kan byggas ihop och anpassas efter målgrupp och platsförutsättningar.

Modulerna är ställbara i höjd för att klara ojämna underlag och kan levereras förberedda för flera olika typer av markförankring för tex gräs-, asfalts- och grusytor

Med balansövningar, doserade kurvor och ”puckelåkning” blir det ett oemotståndligt element i alla miljöer där barn är i rörelse.