Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Busken

Design Jan Loftén

Busken

Busken erbjuder en rad möjligheter till träning av överkroppen i form av dips eller avlastade dragarmhävningar. Buskens unika form möjliggör individanpassad tyngd på övningarna beroende på handplacering, samt valbar avlastning med  eller utan fötterna i marken. 

Höjd 130cm

Bredd 130cm

Djup 130cm

Material: Rostfritt stål